Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Türkiye sınırları içinde karayolunda yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda , malların kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde yükümlülüğü bulunmaktadır.

Nakliyeciler taşıdıkları emtia da meydana gelebilecek zıya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluklarını taşıyıcı sorumluluk sigortası ile güvence altına alabilir.

Nakliyecinin taşıdığı emtianın hasar veya kaybına ilişkin yasal sorumluluğunu; Emtia Genel Şartları, poliçede belirtilen özel şartlar ve limitler çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları, Nakliyat Emtea sigortasının yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanunu’na göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede belirtilen şartlar ve limitler kapsamında teminat sağlar.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

Çarpma

Çarpma

Çarpışma

Çarpışma

Devrilme

Devrilme

Yanma

Yanma

SIK SORULAN SORULAR

Taşıyıcı firmanın adı, ticari unvanı,vergi no:
Firmaya ait öz mal ve kiralık araçların adedi:
Taşınan emtianın cinsi:
Haftalık veya aylık tahmini taşıma adetleri:
Bir seferde taşınan azami bedel:
Sefer bölgeleri:
Araçların tipi ( tenteli-kapalı kasa-frigorifik vb.ve adetleri):
Daha önceden bu tür bir sigortası olup olmadığı:
Kasko/Trafik sigortaları hangi şirkette olduğu:

*Dar teminat (kamyon klozu)

Kamyon Klozu

İşbu sigorta, kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziya ve hasarları temin eder. Sigorta, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen mahalle varışı ile sona erer.

Sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
*Yükleme / Boşaltma faaliyetinden kaynaklanan zararlar sonucu doğacak sorumluluklar

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Abonman Sözleşmesi; Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı azami teminat limiti, şart, fiyat ve süre dahilinde yapılan tüm sevkiyatlar için yükleme bildiriminin yükleme öncesi yada sonrası yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altına alan, her bir yükleme için ayrı alt poliçeler ile düzenlenebilen ve primlendirilen poliçelerdir.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Blok Abonman Poliçe; Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre dahilinde yapılan tüm sevkiyatlar için yükleme bildiriminin yükleme öncesi yada sonrası yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altına alan tek seferde yıllık taşıma bedeli bildirilip, primlendirilen poliçelerdir.

Genel şartlar hakkında aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz.
https://www.tsb.org.tr/