Elektronik Cihaz Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
Elektronik Cihaz Sigortası

İş bu poliçe işletmenize ait elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı arızalanması durumunda oluşacak masrafları güvence altına almaktadır.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

İşletme Personelinin veya 3. Kişilerin İhmali, Kusuru, Hatası, Dikkatsizliği veya Sabotajından

İşletme Personelinin veya 3. Kişilerin İhmali, Kusuru, Hatası, Dikkatsizliği veya Sabotajından

Sigortalı Kıymetlerin Bulunduğu Mahallerde Yapılan Hırsızlık veya Hırsızlığa Teşebbüsten

Sigortalı Kıymetlerin Bulunduğu Mahallerde Yapılan Hırsızlık veya Hırsızlığa Teşebbüsten

Hatalı Dizayn ve Malzemeden

Hatalı Dizayn ve Malzemeden

Kısa Devre, Yüksek Voltaj ve Endüksiyon Akımının Etkilerinden

Kısa Devre, Yüksek Voltaj ve Endüksiyon Akımının Etkilerinden

Yangın, Yıldırım, Her Nev'i İnfilak ve Bunlar Sebebiyle Yapılan Söndürme, Yıkma ve Kurtarma Ameliyelerinden

Yangın, Yıldırım, Her Nev'i İnfilak ve Bunlar Sebebiyle Yapılan Söndürme, Yıkma ve Kurtarma Ameliyelerinden

Kavrulma, Kararma, Duman ve İs Tehlikesinden

Kavrulma, Kararma, Duman ve İs Tehlikesinden

Deprem Hariç Fırtına, Sel, Seylap, Yer Kayması, Toprak Çökmesi Gibi Tabii Afetlerden

Deprem Hariç Fırtına, Sel, Seylap, Yer Kayması, Toprak Çökmesi Gibi Tabii Afetlerden

Su ve Rutubet Etkisi ve Bunlardan Doğan Korozyon Hasarlarından

Su ve Rutubet Etkisi ve Bunlardan Doğan Korozyon Hasarlarından

İstisna Edilmeyen Diğer Hallerden, Husula Gelen Maddi Ziya ve Hasarların Gerektirdiği Tamirat Masrafları ve İkame Bedellerini Kapsar

İstisna Edilmeyen Diğer Hallerden, Husula Gelen Maddi Ziya ve Hasarların Gerektirdiği Tamirat Masrafları ve İkame Bedellerini Kapsar

Deprem

Deprem

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

SIK SORULAN SORULAR

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Elektronik cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Sigorta konusu elektronik cihazlar için ayrıca ek yangın teminatı alınmasına gerek yoktur.