İnşaat Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
İnşaat Sigortası

İş bu sigorta poliçesi sigorta konusunu teşkil eden değerleri, teminat müddeti içerisinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde, poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

İnşaat Ekipmanları

İnşaat Ekipmanları

Şantiye ve Barakalar

Şantiye ve Barakalar

Genişletilmiş Bakım

Genişletilmiş Bakım

Enkaz Kaldırma

Enkaz Kaldırma

Deprem

Deprem

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

SIK SORULAN SORULAR

Poliçeye dahil edilecek üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı limiti ile üçüncü şahıslara inşaat çalışmaları nedeniyle verilebilecek maddi zararlar teminat altında olabilmektedir.

Standart inşaat işlerinde, asgari riziko soru formu, inşaat sözleşmesi, vaziyet planı, birim maliyet cetveli, zemin etüdü belgelerinin iletilmesi yeterli olacaktır. İleri mühendislik çalışmaları ile yapılacak inşaat işleri taleplerinde farklı bilgi ve belgeler istenmektedir.

Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer. Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmektedir. Yangın, doğal afetler gibi teminatlar ek bir poliçe ile alınabilmektedir.