İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek işveren hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. İşveren Sorumluluk ürününde Aşağıda belirtilen rizikolar ayrıca teminata dahil edilebilir.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

Kişi Başı, Olay Başı ve Yıllık Bedeni Hasarlar

Kişi Başı, Olay Başı ve Yıllık Bedeni Hasarlar

SIK SORULAN SORULAR

İşveren mali sorumluluk sigortası isteğe bağlı bir sigorta türü olup yaptırılması mecburi değildir.

Bordroya dâhil edilmiş olmaları ve bildirilen işçilik ücretleri/çalışan sayısına dâhil edilmeleri şartı ile "sigortalı" olarak kabul edilebilir.

Avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları teminata dâhildir.