Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar
08.10.2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik” gereğince, hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin sorgulamalar, Mayıs ayının sonuna kadar sigorta şirketlerinin web sitelerinden yapılabilecektir.

Zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar bu tutarlar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.

TC KİMLİK NO VEYA VERGİ KİMLİK NO İLE SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ
Kimlik No İsim Soyisim Ünvan 1 Ünvan 2 Dosya No Tutar