Otel Paket Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
Otel Paket Sigortası

Standart bir Ticari Paket Poliçe ile verilen teminatlara ilaveten otelinizin faaliyetine özgü ek teminatlarla genişletilmiş bir ürünümüzdür.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın Mali Sorumluluk

Yangın Mali Sorumluluk

Deprem

Deprem

Tabii Afetler

Tabii Afetler

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör

Dahili Su

Dahili Su

Taşıt Çarpması

Taşıt Çarpması

Duman

Duman

Kasa Yangın – Hırsızlık

Kasa Yangın – Hırsızlık

Cam Kırılması

Cam Kırılması

Makine Kırılması

Makine Kırılması

SIK SORULAN SORULAR

Poliçede sigorta bedeli belirtilmesi kaydı ile teminat altına alınabilir.

Evet primini ödemek kaydıyla ilgili poliçeye Elektronik Cihaz Teminatı ekletebilirsiniz.

Makine Kırılması teminatını bu poliçe kapsamına ilave ettirmişseniz makinelerinizin ani mutad dışı olan bozulmalarında hasarlarınız karşılanacaktır.

Poliçede sigorta bedeli belirtilmesi kaydı ile teminat altına alınabilir.

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.