Restaurant Paket Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
Restaurant Paket Sigortası

Standart bir Ticari Paket Poliçe ile verilen teminatlara ilaveten restauranınızın faaliyetine özgü ek teminatlarla genişletilmiş bir ürünümüzdür.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın Mali Sorumluluk

Yangın Mali Sorumluluk

Deprem

Deprem

Tabii Afetler

Tabii Afetler

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör

Dahili Su

Dahili Su

Taşıt Çarpması

Taşıt Çarpması

Duman

Duman

Kasa Yangın – Hırsızlık

Kasa Yangın – Hırsızlık

Cam Kırılması

Cam Kırılması

Makine Kırılması

Makine Kırılması

SIK SORULAN SORULAR

Poliçede belirtilmiş olan limit dahilinde ve poliçe kapsamına giren bir risk sonucu eşyaların zarar görmesi halinde teminata dahildir.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatının alınmış olması halinde poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.

Evet primini ödemek kaydıyla ilgili poliçeye Elektronik Cihaz Teminatı ekletebilirsiniz.

Makine Kırılması teminatını bu poliçe kapsamına ilave ettirmişseniz makinelerinizin ani mutad dışı olan bozulmalarında hasarlarınız karşılanacaktır.

Evet, sigorta poliçeniz işyerinizi sadece poliçenizde belirtilen mevcut adreste koruma altına alır.

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.