Hasar Anında

ORİENT SİGORTA

Hasar meydana geldiğinde; 0 850 202 3515 numaralı telefondan Orient Hizmet Merkezi’ni aramanız yeterli olacaktır.

Hasar anında acil yardıma ihtiyacınız var ise Hizmet Merkezi müşteri temsilcisine iletmeniz halinde gereken yardımı hemen organize edecektir. Hasar bildirimi aşamasında aşağıdaki bilgiler sizden istenecektir:

Hasar Bildirimi Sırasında İstenecek Belgeler

Poliçe bilgileri Sigortalının adı, soyadı / ticari unvanı Hasar tarihi ve saati Hasarın mahiyeti Ekspertiz yapılacak hasar yerinin açık adresi ve bilgileriHasar bildirimi sırasında talep ettiğimiz hasar evraklarını kısa sürede temin ederek, hasar dosya numaranızı referans göstererek gönderiniz.

Kasko Hasar Evrakları

Kasko Hasar Evrakları

• Trafik kazası tespit tutanağı ve Alkol Raporu tasdikli sureti
• Anlaşmalı kaza tutanağı
• Tüm hasar çeşitlerinde, talebinize ilişkin beyan yazısı
• Ruhsat Fotokopisi
• Ehliyet Fotokopisi
• Olay yeri fotoğrafı / Hasar Fotoğrafı
• Aracın yanması durumunda itfaiye raporu ve hasar fotoğrafları
• Sigortalı IBAN bilgileri
• Başvuran vekil ise vekaletname ve vekilin IBAN numarası

Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
Kasko Hasar Evrakları

Oto Cam Kırılması Hasar Evrakları

Oto Cam Kırılması Hasar Evrakları

• Zabıt/Beyan yazısı
• Ruhsat Forokopisi
• Ehliyet Fotokopisi

Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
Oto Cam Kırılması Hasar Evrakları

Trafik Sigortası Hasar Evrakları

Trafik Sigortası Hasar Evrakları

Maddi Zararlar
• Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
• Anlaşmalı kaza tespit tutanağı
• Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
• Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
• Sigortalı araç sürücüsünün alkol raporu
• Mağdur banka hesap bilgileri
• Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası
• Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi

Vefat ve Sürekli Sakatlık

Vefat
• Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
• Onaylı vukuatlı nüfus aile kayıt örneği
• Onaylı veraset ilamı
• Onaylı ölü muayene ve otopsi raporu
• Vefat eden kişinin mesleği ve gelir belgesi

Sürekli Sakatlık
• Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
• Özürlülük Ölçütü, sınıflandırması ve Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporu hakkında yönetmeliği’ ne göre düzenelenmiş heyet raporu
• Hastane/Tedavi raporları
• Meslek ve gelir belgesi

Değer Kaybı Talepleri
• Değer Kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu
• İlgili hasar fotoğrafları
• Anlaşmalı kaza tespit tutanağı/Onaylı kaza tespit tutanağı
• Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
• Mağdur banka hesap bilgileri
• Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası

Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
Trafik Sigortası Hasar Evrakları

Konut Sigortası Hasar Evrakları

Konut Sigortası Hasar Evrakları

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları
• sigortalının beyan yazısı
• Sigortalıya ait IBAN
• Tapu fotokopisi veya lira kontratı

Hırsızlık Hasarları
• Sigortalının hasar beyan yazısı
• Karakol müracaat ifade tutanağı
• Görgü tespit tutanağı
• Bulunamadı yazısı
• Sigortalıya ait IBAN yazısı
• Tapu fotokopisi veya kira kontratı
• Sigortalıya ait IBAN

Yangın Hasarları
• İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)
• Sigortalının hasar beyan yazısı
• Sigortalıya ait IBAN
• Tapu veya Kira kontratı

Cam Kırılması Hasarları
• Sigortalının hasar beyan yazısı
• Tapu veya Kira kontratı
• Cam faturası ( şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
• Hasara ilişkin fotoğraflar ( şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
• Sigortalıya ait IBAN

Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
Konut Sigortası Hasar Evrakları

Ferdi Kaza Hasar Evrakları

Ferdi Kaza Hasar Evrakları

Sürekli Sakatlık Durumunda
• Kaza zaptı
• Heyet Raporu
• Nüfus Cüzdanı fotokopisi
• Sigortalıya ait IBAN

Vefat Durumunda
• Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
• Ölü muayene veya otopsi raporu
• Kaza zaptı
• Veraset ilamı
• Mürasçıların nuüfus cüzdan fotokopileri ve IBAN bilgileri

Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
Ferdi Kaza Hasar Evrakları

İşyeri Sigortası Hasar Evrakları

İşyeri Sigortası Hasar Evrakları

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları
• sigortalının beyan yazısı
• Sigortalıya ait IBAN
• Tapu fotokopisi veya lira kontratı

Hırsızlık Hasarları
• Sigortalının hasar beyan yazısı
• Karakol müracaat ifade tutanağı
• Görgü tespit tutanağı
• Bulunamadı yazısı
• Sigortalıya ait IBAN yazısı
• Tapu fotokopisi veya kira kontratı

Yangın Hasarları
• İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)
• Sigortalının hasar beyan yazısı
• Sigortalıya ait IBAN
• Tapu veya Kira kontratı

Cam Kırılması Hasarları
• Sigortalının hasar beyan yazısı
• Tapu veya Kira kontratı
• Cam faturası ( şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
• Hasara ilişkin fotoğraflar ( şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
• Sigortalıya ait IBAN

Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
İşyeri Sigortası Hasar Evrakları

Nakliyat Sigortası Hasar Evrakları

Nakliyat Sigortası Hasar Evrakları

Emtia Sigortaları;
• Poliçe (Sigortalı tarafından imzalı ve aslı olacak),
• Mal faturası,
• Gümrük giriş ya da çıkış beyannamesi ,
• Taşıyıcı imzalı hasar tutanağı,
• Kargo raporu,
• İhtarname,
• Gümrük muayene tutanağı,
• Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),
• Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi. Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),
• Time sheet, çeki listesi,
• Çetele ve tartı fişleri,
• Taşıma şekline göre konişmento, hamule senedi, CMR, sevk irsaliyesi,
• Taşıma sözleşmesi,
• Yükleme belgeleri,
• Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse),
• Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• Banka hesap bilgileri.

Tekne Sigortaları;
• Detaylı hasar beyanı varsa tutanak,
• İşletme belgesi,
• Denize elverişlilik belgesi,
• Gemi adamı belgesi,
• Class belgesi,
• Güverte ve makine jurnalleri,
• Meteoroloji raporu,
• Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,
• Deniz raporu,
• Tamirat ile ilgili alınan fiyat teklifleri ve faturalar,
• Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• Banka hesap bilgileri.

Taşınan para ve kıymet sigortaları;
• Tutanak,
• Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,
• Detaylı tazminat talep yazısı,
• Sigortalıya ait IBAN
• Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
Nakliyat Sigortası Hasar Evrakları

Mühendislik Sigortaları Hasar Evrakları

Mühendislik Sigortaları Hasar Evrakları

Elektronik Cihaz Evrakları
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Teknik servis raporu,
• Detaylı tazminat talep yazısı,
• Tamirat/değişim faturası,
• Alış faturası, poliçe ekli listesi ya da mutabakatlı kıymet raporu,
• Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• Sigortalıya ait IBAN
• Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

Makine Kırılması için Evraklar
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Teknik servis raporu,
• Detaylı tazminat talep yazısı,
• Tamirat/değişim faturası,
• Operatör belgesi,
• hasarlı makine iş makinesi ise ruhsat sureti,
• Alış faturası, poliçe ekli listesi ya da mutabakatlı kıymet raporu,
• Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• Sigortalıya ait IBAN
• Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

İnşaat Hasarları için Evraklar
• Olay ile ilgili tutanak ve detaylı sigortalı beyanı,
• Detaylı tazminat talep yazısı,
• Sözleşme,
• Taşeron ve alt taşeronlar ile yapılan sözleşmeler,
• Keşif özeti, hakediş,
• Meteoroloji raporu (Fırtına hasarı olursa),
• İtfaiye raporu (Yangın hasarı olursa),
• Karakol tutanakları (Hırsızlık meydana gelirse),
• Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (Fatura, irsaliye vb.) hırsızlık hasarlarında,
• Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• Sigortalıya ait IBAN
• Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

Montaj Hasarları için Evraklar
• Olay ile ilgili tutanak ve detaylı hasar beyanı,
• Detaylı tazminat talep yazısı,
• Keşif özeti, hakediş,
• Sözleşme (Müteahhit ve işverenin yapmış olduğu),
• Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• Sigortalıya ait IBAN
• Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekli görüldüğünde başka bilgi ve belgeler istenebilir.

Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
Mühendislik Sigortaları Hasar Evrakları