DASK Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
DASK Sigortası

Depremin, sigortalı binalara meydana getirdiği yıkılma, çökme, deprem sonrası oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması hasarlarına karşı teminat sağlamaktadır. Bu poliçe, Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nca yapılması zorunlu tutulmaktadır.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

Deprem

Deprem

Deprem Sonrası Oluşacak Yangın

Deprem Sonrası Oluşacak Yangın

Deprem Sonrası Oluşacak İnfilak, Yer Kayması, Tsunami

Deprem Sonrası Oluşacak İnfilak, Yer Kayması, Tsunami

SIK SORULAN SORULAR

Evet, DASK poliçesi zorunludur.

Zorunlu deprem sigortası (DASK), kanunen yaptırılması zorunlu bir poliçedir. DASK sigortası bulunmayan konutların sigorta kapsamındaki doğal afetler sonucu oluşan hasarlarına ilişkin ödeme yapılmaz. Tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması sırasında konutun DASK poliçesi olması şartı aranmaktadır.

Hayır. Bu poliçe sadece binanızı Deprem riskine karşı korumaktadır.

Kaçak binalar police kapsamında değildir.

Zorunlu deprem sigortası bir seneden kısa süreli yaptırılamamaktadır.

Tapu sahiplerinin hepsinin poliçede gösterilmesi zorunluluğu yoktur. Fakat hasar işlemleri sırasında problem çıkmaması için bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.