İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Orient Sigorta olarak, kurulduğumuz günden bu yana, etik standartları ve sorumluluk duygusunu ortaya koyan ortak değerler ve ilkeler çerçevesinde, sektöre yönelik mevcut kamuoyu güvenini daha da arttırmayı ilke edinmiştir. Kurumsal değerlerimiz ışığında, sigortacılığın temel ilkeleri olan dürüstlük,tarafsızlık, güvenirlik, şeffaflık, insan haklarına saygı, sosyal sorumluluk, çevreye saygı bilinci ile hizmet ve çalışmalarını yürütür.

Genel Merkezi Dubai’de bulunan Orient Sigorta, Ortadoğu Bölgesi’nde güçlü sermayesi ile pek çok şirketin önünde yer almaktadır ve Türkiye’de Kasım 2012’de faaliyete başlamıştır. Türkiye'nin hızla büyüyen sektörü olan sigortacılıkta yeni üniversite mezunları veya kariyerine farklı bir yön vermek isteyen adaylar için değişik kariyer fırsatları sunmaktadır.

Orient Sigorta olarak amacımız; çalışanlarımızın kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirecekleri ve mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanacakları fırsatlar yaratmak, hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda kaliteli insan kaynağını bünyemize katmak ve en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Şirketimiz çalışanlarına "Kişisel" ve "Mesleki" olarak gelişebilmeleri için en uygun çalışma ortamını hazırlar ve çalışanlarımız ile sürekli işbirliği içinde olmaya özen gösterir.

Gerek işe almada, gerekse kariyer gelişiminde, ırk, din, cinsiyet gibi ayrımlar gözetmez ve herkese eşit olanak sağlamaya özen gösterir. 

Çalışanlarının performans ve mesleki yükselmelerine ilişkin değerlendirmelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı yanında, Sigortacılık Etik İlkeleri’ne bağlılık ve ilkelerin uygulanmasındaki özeni de dikkate alır.  

Şirketimizin Yapısı :

    • Genel Müdürlük
    • Marmara Bölge
    • İç Anadolu Bölge
    • Ege Bölge
    • Güneydoğu Anadolu Bölge

 Çalışma Düzeni ve Sosyal Olanaklar :


Deneme süresi sonunda çalışanları ve bağımlılarını kapsayan özel sağlık sigortası yapılmakta olup, işe girişten itibaren tüm çalışanlara yemek kartı verilmektedir. Orient Sigorta’da ücret paketi yılda 12 kez ödenen maaştan oluşmaktadır. Ücretlendirme şirket içinde adil, sektöre duyarlı ve performansı ön plana çıkaran bir anlayış içerisinde yürütülür.

Aylık ücretler, her ayın son günü ödenir. Ücretlendirme, unvan ve kadrolara göre belirlenmiş skalalar dahilinde yapılır. Şirketimizde servis uygulaması bulunmamaktadır.

İşe Alım :

Şirketimizde ihtiyaç duyulan nitelikteki kadroların oluşturulmasında ilk önce şirket içi çalışanlardan uygun olanlar varsa değerlendirilmeye alınır. Özgeçmiş havuzuna gelen başvurular, ilanlar ve web siteleri yardımıyla aranan niteliklere uygun adaylar belirlenir. Mülakatlar, İnsan Kaynakları Uzmanı, Birim Yöneticileri,İK’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından aşamalı bir şekilde yapılır, Bölgelere eleman alınırken, ilk mülakat Bölge Yöneticileri tarafından yapılır. Mülakat sürecinden sonra işe alımı Genel Müdür tarafından onaylanan adaya, ücret teklifi yazılı olarak sunulur.

Performans Yönetimi:

Çalışanlarımızın performansının adil bir sistemle ölçülmesi amacıyla çalışan ve yöneticiler yıllık hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşma düzeyini görüşerek, gelişim planları yaparlar.Yıl sonunda tüm çalışanların hedefleri ve Şirket içindeki davranışları değerlendirilir. Performans değerlendirme sonuçları kariyer planlamada ve ücret yönetiminde etkin rol oynar.

Şirket İçi Yetenek Yönetimi :

Çalışanlarımızın görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli araçları sağlama, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için gerekli fırsatları sunma sorumluluğu taşıyoruz. Çalışanlarımıza yatay ve dikey alanlarda kariyer fırsatı sunmaktayız ve kendilerine sürekli gelişim imkanı vermekteyiz. Şirket olarak çalışanlarımızın farklı işleri, sorumlulukları, perspektifleri ve görev alanlarını görmesini teşvik etmekteyiz.

Eğer siz de Orient Sigorta ailesine katılmak istiyorsanız, aşağıdaki mail adresimize özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

os.ik@orientsigorta.com.tr