Hasar İşlemleri

Hasar İşlemleri
Kaza Tespit Tutanağı
Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması
01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge gereğince, maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflar, kazanın oluşumu ile ilgili aralarında anlaşma sağlamaları halinde, kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyebilirler.

Ancak, aşağıdaki durumlarda, kaza tespit tutanağı sürücüler tarafından doldurulmayıp, kaza yeri bölgesine göre yetkili kolluk kuvvetlerine (trafik polisi 155, jandarma 156) haber verilerek resmi tutanak tutulması zorunludur.

  • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa
  • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
  • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
  • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
  • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
  • Trafik kazasında sadece 3.kişilere ait eşyalara zarar gelirse
  • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının Trafik sigortası yok ise
  • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa Kaza Tespit Tutanağı tutulması zorunludur.