Montaj Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
Montaj Sigortası

İş bu poliçe montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları karşılamaktadır. Ayrıca, doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleri de bu poliçe kapsamında sigortalanmaktadır.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

İş Makineleri ve Ekipmanları

İş Makineleri ve Ekipmanları

Enkaz Kaldırma

Enkaz Kaldırma

Deprem

Deprem

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

Genişletilmiş Bakım

Genişletilmiş Bakım

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

SIK SORULAN SORULAR

Montaj sigortası ile sigortaya konu değerlerin poliçe süresi dahilinde montaj sahası içerisinde ve montaj sırasında önceden bilinmeyen ve beklenmedik bir sebeple hasara uğraması haline karşı kıymetlerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Ayrıca isteğe bağlı olarak montajın yapılması için kullanılan makine ve ekipman ile geçici baraka ve yardımcı tesisler de poliçe kapsamına dahil edilebilir.

Montaj sigortaları genel şartlarında fesih şartları ile ilgili hükümler yer almaktadır. Öncelikle taraflar (sigorta ettiren, sigortalı ve sigortacı) söz konusu genel şartlar hükümlerine göre fesih haklarını kullanabilirler, bu hükümler sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü, sigorta süresi içinde ihbar yükümlülüğü ve mülkiyet değişikliği durumlarına göre farklı uygulamalar içermektedirler.