İşyeri Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
İşyeri Sigortası

Ticari ve sınai faaliyette bulunduğunuz işletmelerinizi aşağıda belirtilen teminatlara karşı koruyan geniş kapsamlı bir poliçedir.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın Mali Sorumluluk

Yangın Mali Sorumluluk

Deprem

Deprem

Tabii Afetler (Yer Kayması, Sel Su Basması, Kar Ağırşığı, Dolu, Fırtına)

Tabii Afetler (Yer Kayması, Sel Su Basması, Kar Ağırşığı, Dolu, Fırtına)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör

Dahili Su

Dahili Su

Taşıt Çarpması (Deniz, Kara ve Hava)

Taşıt Çarpması (Deniz, Kara ve Hava)

Duman

Duman

Kasa Yangın – Hırsızlık

Kasa Yangın – Hırsızlık

Cam Kırılması

Cam Kırılması

Makine Kırılması

Makine Kırılması

SIK SORULAN SORULAR

Evet primini ödemek kaydıyla ilgili poliçeye Elektronik Cihaz Teminatı ekletebilirsiniz?

Makine Kırılması teminatını bu poliçe kapsamına ilave ettirmişseniz makinelerinizin ani mutad dışı olan bozulmalarında hasarlarınız karşılanacaktır.

Ticari ve Sınai faaliyette bulunan tüm işletmeler sigorta yaptırabilirler.

Evet, sigorta poliçeniz işyerinizi sadece poliçenizde belirtilen mevcut adreste koruma altına alır.

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.