Makine Kırılması Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
Makine Kırılması Sigortası

Bu poliçe işletmenize ait makine ve tesisleri, deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten kaynaklanan olaylar sonucu oluşacak hasarları karşılamaktadır.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

İşletme Kazaları

İşletme Kazaları

Yağlama Kusurları

Yağlama Kusurları

Modelin, İmalatın, Montajın, Malzemenin, Kalıbın, Dökümün ve İşçiliğin Kusurlu Olmasından

Modelin, İmalatın, Montajın, Malzemenin, Kalıbın, Dökümün ve İşçiliğin Kusurlu Olmasından

Tıkanma ve Yabancı Maddelerin Girmesi

Tıkanma ve Yabancı Maddelerin Girmesi

Su Çekiçlemesi, Ani Olarak Isınma ve Soğuma

Su Çekiçlemesi, Ani Olarak Isınma ve Soğuma

İşletme Personelinin veya 3. Şahısların İhmali, Kusuru, Hatası, Dikkatsizliği veya Sabotajından

İşletme Personelinin veya 3. Şahısların İhmali, Kusuru, Hatası, Dikkatsizliği veya Sabotajından

Fiziki İnfilak

Fiziki İnfilak

Makine ve Tesislerin Temel ve Kaideler

Makine ve Tesislerin Temel ve Kaideler

Hırsızlık

Hırsızlık

Seri Vasıtalarla Yapılan Nakliye Masrafları

Seri Vasıtalarla Yapılan Nakliye Masrafları

Müteharrik Makineler Geniş Kasko Klozu

Müteharrik Makineler Geniş Kasko Klozu

SIK SORULAN SORULAR

Makine kırılmasına konu edilen kıymetlerin sigorta değeri bu makine ve tesisatın (var ise vergi, gümrük, nakliye, montaj masrafları dahil) yeniye ikame bedeline eşit olarak belirlenir.. Ancak hasar durumunda ödenecek tazminat poliçede belirtilen sigorta bedelini aşamaz.

Makine kırılması sigortası yangın, yangın dolayısıyla yapılan söndürme, yıkma kurtarma faaliyetleri ile deprem, sel-su baskını, hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüsten kaynaklanan zararları kapsamaz, bu sebeple makinelerin ayrıca yangın poliçesi kapsamına da alınması gerekir.

Kullanıcı hatalarından ya da yangın, hırsızlık, doğal afetler gibi risklerin sebep olacağı zararlar garanti kapsamında olmayacağı için garanti kapsamındaki cihaz ve makineler için de teminat alınması gerekir.